Covid-19 2020-10-08

Nu lättar regeringen på antalet, men restriktionerna är desamma!

Regeringen aviserar upphävande av 50-begränsningen på serveringsställen

Regeringen meddelade vid en presskonferens idag att den vid regeringssammanträdet torsdagen den 1 oktober 2020 kommer att besluta att arrangemang på serveringsställen som omfattas av den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen från och med den 8 oktober 2020 inte ska träffas av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar och den så kallade ”50-begränsningen”.

Under förutsättning att denna förändring beslutas kommer det från och med den 8 oktober att vara möjligt att genomföra arrangemang som krogshower, konserter och andra typer av uppträdanden på serveringsställen – exempelvis restauranger, nattklubbar, caféer och andra verksamheter som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen – utan att det finns någon begränsning i antalet deltagare. Dock måste fortfarande Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om motverkande av trängsel, avstånd mellan sällskap, krav på att gäster sitter ned med mat och dryck samt förbudet mot stående barservering med mera följas även vid sådana arrangemang. 

Regeringen meddelade även att den planerar ett ytterligare undantag i förbudsförordningen gällande arrangemang med sittande publik på andra platser än serveringsställen, till exempel teaterföreställningar, konserter och idrottsmatcher på idrottsarenor och liknande. Det planerade undantaget kommer – om det beslutas – att möjliggöra för sådana arrangemang med upp till 500 deltagare under förutsättning att var och en i publiken sitter med ett avstånd om en meter från varandra. Två personer i samma sällskap ska dock kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Ett beslut om denna ändring planeras till regeringssammanträdet den 8 oktober och skulle i så fall kunna börja gälla från och med den 15 oktober 2020.

Vid regeringens presskonferens tillkännagavs även att Folkhälsomyndigheten kommer att ges i uppdrag att analysera behovet av och förutsättningarna för fler ändringar i förbudsförordningen, bland annat beträffande undantag för sport- och idrottsverksamhet utomhus, loppmarknader, demonstrationer, mässor och nöjesparker. Regeringen kommer också att påbörja ett arbete med att ta fram ett tillfälligt regelverk som är mer ändamålsenligt och fungerar bättre än ordningslagen, i syfte att få ett mer enhetligt regelverk på plats så att verksamheter som i nuläget ej omfattas av ordningslagen också skulle kunna omfattas av samma regelverk. 


 

19 glas bar & matsal
Stora Nygatan 19
Gamla stan , Stockholm

+46 8 723 19 19
info@19glas.com

Hitta hit

Copyright 2021 Cookies | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top