Folkhälsomyndighetens föreskrifter 3:e november 2020

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. (HSLF- FS 2020:37).

Detta är en konsoliderad föreskrift som tagits fram i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. PDF:er av de tryckta föreskrifterna finns på vår webbplats. Ändringar har förts in till och med HSLF-FS 2020:70.

1 § Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. HSLF-FS 2020:70.
Allmänna råd
Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att
begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. HSLF-FS 2020:70.

2 §
Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned. HSLF-FS 2020:70.
2 a § När allmänna sammankomster som exempelvis konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. HSLF-FS 2020:70.

3 § För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.

Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande.
   
Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället. HSLF-FS 2020:70.


Allmänna råd
För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter. HSLF-FS 2020:70.

4 § Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion. HSLF-FS 2020:70.

5 § Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

Allmänna råd
Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.


 

19 glas bar & matsal
Stora Nygatan 19
Gamla stan , Stockholm

+46 8 723 19 19
info@19glas.com

Hitta hit

Copyright 2021 Cookies | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top